Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo

Lịch âm- Lịch Âm Dương

LỊCH ÂM DƯƠNG – LỊCH THÁNG

* Tháng 09:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 6 Thứ 5 Đinh Ty. Xấu
2 7 Thứ 6 Mậu Ngọ Xấu
3 8 Thứ 7 Kỷ Mùi Rất xấu
4 9 Chủ nhật Canh Thân Rất Tốt
5 10 Thứ 2 Tân Dậu Tốt
6 11 Thứ 3 Nhâm Tuất Rất xấu
7 12 Thứ 4 Quý Hợi Rất xấu
8 13 Thứ 5 Giáp Tý Xấu
9 14 Thứ 6 Ất Sửu Bình Thường
10 15/8 Thứ 7 Bính Dần Rất Tốt
11 16 Chủ nhật Đinh Mão Rất Tốt
12 17 Thứ 2 Mậu Thìn Tốt
13 18 Thứ 3 Kỷ Ty. Rất Xấu
14 19 Thứ 4 Canh Ngọ Rất Tốt
15 20 Thứ 5 Tân Mùi Rất xấu
16 21 Thứ 6 Nhâm Thân Bình Thường
17 22 Thứ 7 Quý Dậu Xấu
18 23 Chủ nhật Giáp Tuất Rất xấu
19 24 Thứ 2 Ất Hợi Rất xấu
20 25 Thứ 3 Bính Tý Tốt
21 26 Thứ 4 Đinh Sửu Xấu
22 27 Thứ 5 Mậu Dần Rất xấu
23 28 Thứ 6 Kỷ Mão Rất Tốt
24 29 Thứ 7 Canh Thìn Rất Tốt
25 30 Chủ nhật Tân Ty. Xấu
26 1/9 Thứ 2 Nhâm Ngọ Rất xấu
27 2 Thứ 3 Quý Mùi Tốt
28 3 Thứ 4 Giáp Thân Tốt
29 4 Thứ 5 Ất Dậu Bình Thường
30 5 Thứ 6 Bính Tuất Rất xấu
1 6 Thứ 7 Đinh Hợi Xấu

TỬ VI HÀNG NGÀY

Ngày xem (Dương lịch):

Năm sinh (Âm lịch):

- Ngày 30-09-2022 dương lịch với tuổi của bạn sinh năm 1981

Tuổi Tân Dậu thuộc Thạch Lựu Mộc. Căn Tân Kim đồng hành Chi Dậu Kim.

Nên: Thực hiện điều dự tính, trao đổi ý kiến, gặp quý nhân nhờ cố vấn, nhẫn nhịn trong sự giao thiệp, chỉnh đốn hồ sơ, sắp xếp lại công việc.

Kỵ: Đi xa, di chuyển, dời chỗ, tranh cãi, thưa kiện, mong cầu về tài lộc, khai trương, mở tiệm, đầu tư cổ phiếu, ký kết hợp tác, kết hôn, kết bạn.

Kết Luận: Ngày có nhiều sự bận rộn vì có nhiều công việc và nhiều người đến. Nên tiến hành những việc đã nằm trong dự tính. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác. Có người ra đi. Tài lộc trung bình. Dễ hao tốn về giao thiệp, tiệc tùng.

 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
Ngày hoàng đạo Ngày hắc đạo