Xem lịch âm dương - Lịch âm dương

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 8:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 1/7 Thứ 5 Canh Ngọ Rất xấu
2 2 Thứ 6 Tân Mùi Bình Thường
3 3 Thứ 7 Nhâm Thân Bình Thường
4 4 Chủ Nhật Quý Dậu Xấu
5 5 Thứ 2 Giáp Tuất Xấu
6 6 Thứ 3 Ất Hợi Xấu
7 7 Thứ 4 Bính Tý Rất Tốt
8 8 Thứ 5 Đinh Sửu Rất xấu
9 9 Thứ 6 Mậu Dần Xấu
10 10 Thứ 7 Kỷ Mão Bình Thường
11 11 Chủ Nhật Canh Thìn Rất Tốt
12 12 Thứ 2 Tân Ty. Rất Tốt
13 13 Thứ 3 Nhâm Ngọ Rất xấu
14 14 Thứ 4 Quý Mùi Xấu
15 15/7 Thứ 5 Giáp Thân Xấu
16 16 Thứ 6 Ất Dậu Bình Thường
17 17 Thứ 7 Bính Tuất Rất Tốt
18 18 Chủ Nhật Đinh Hợi Rất Xấu
19 19 Thứ 2 Mậu Tý Tốt
20 20 Thứ 3 Kỷ Sửu Rất xấu
21 21 Thứ 4 Canh Dần Bình Thường
22 22 Thứ 5 Tân Mão Xấu
23 23 Thứ 6 Nhâm Thìn Bình Thường
24 24 Thứ 7 Quý Ty. Bình Thường
25 25 Chủ Nhật Giáp Ngọ Xấu
26 26 Thứ 2 Ất Mùi Bình Thường
27 27 Thứ 3 Bính Thân Xấu
28 28 Thứ 4 Đinh Dậu Xấu
29 29 Thứ 5 Mậu Tuất Xấu
30 1/8 Thứ 6 Kỷ Hợi Rất xấu
31 2 Thứ 7 Canh Tý Bình Thường
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo