Xem lịch âm dương - Lịch âm dương

LỊCH ÂM DƯƠNG - LỊCH THÁNG

* Tháng 4:

Dương Âm Thứ Can Chi Tốt xấu Nên/Không nên
1 9 Thứ 4 Giáp Tuất Xấu
2 10 Thứ 5 Ất Hợi Bình Thường
3 11 Thứ 6 Bính Tý Bình Thường
4 12 Thứ 7 Đinh Sửu Bình Thường
5 13 Chủ Nhật Mậu Dần Rất Tốt
6 14 Thứ 2 Kỷ Mão Xấu
7 15/3 Thứ 3 Canh Thìn Xấu
8 16 Thứ 4 Tân Ty. Rất xấu
9 17 Thứ 5 Nhâm Ngọ Tốt
10 18 Thứ 6 Quý Mùi Rất xấu
11 19 Thứ 7 Giáp Thân Tốt
12 20 Chủ Nhật Ất Dậu Rất Tốt
13 21 Thứ 2 Bính Tuất Xấu
14 22 Thứ 3 Đinh Hợi Bình Thường
15 23 Thứ 4 Mậu Tý Bình Thường
16 24 Thứ 5 Kỷ Sửu Xấu
17 25 Thứ 6 Canh Dần Tốt
18 26 Thứ 7 Tân Mão Xấu
19 27 Chủ Nhật Nhâm Thìn Tốt
20 28 Thứ 2 Quý Ty. Rất xấu
21 29 Thứ 3 Giáp Ngọ Bình Thường
22 30 Thứ 4 Ất Mùi Rất Xấu
23 1/4 Thứ 5 Bính Thân Tốt
24 2 Thứ 6 Đinh Dậu Bình Thường
25 3 Thứ 7 Mậu Tuất Bình Thường
26 4 Chủ Nhật Kỷ Hợi Tốt
27 5 Thứ 2 Canh Tý Xấu
28 6 Thứ 3 Tân Sửu Bình Thường
29 7 Thứ 4 Nhâm Dần Rất Xấu
30 8 Thứ 5 Quý Mão Rất xấu
     
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
  Ngày hoàng đạo       Ngày hắc đạo